Member

Member

D.O.I. Members

Staff. Technicians

 • Kaoru Sugaya
 • Miki Kato
 • Yoko Ozawa
 • Yuka Imanishi

Secretaries

 • Sachie Mano
 • Yukari Takahashi
 • Mio Takahashi
 • Sanae Sasaki

Graduate Students

D4

 • Toshio, Kanno, MS
 • Jin Kumagai, MD
 • Masaya Yokoyama, MD
 • Mikiko Okano, MD

D2

 • Kota Kokubo, MS

M2

 • Yukihiro Endo, BS

M1

 • Yoshiaki Itaba, BS