Member

Member

D.O.I. Members

Staff. Technicians

 • Kaoru Sugaya
 • Miki Kato
 • Yoko Ozawa
 • Yuka Imanishi

Secretaries

 • Sachie Mano
 • Yukari Takahashi
 • Mio Takahashi
 • Sanae Sasaki

Graduate Students

D4

 • Hiroyuki Yagyu, MD
 • Kota Kokubo, MS
 • Tatsuya Kaneko, MD

D3

 • Hironobu Kobayashi, MD
 • Ken Nagahata, MD

D2

 • Yukihiro Endo, MS
 • Yangsong Wang, MS
 • Masahiro Nemoto, MD
 • Miki Onoue, MD
 • Ichita Hasegawa, MD

D1

 • Atsushi Sasaki, MD
 • Takahisa Hishiya, MD
 • Rui Hirasawa, MD

M1

 • Yuki Shimada, BS
 • Kaori Tsuji, BS