Member

Member

D.O.I. Members

Staff. Technicians

 • Kaoru Sugaya
 • Miki Kato
 • Yoko Ozawa
 • Yuka Imanishi

Secretaries

 • Sachie Mano
 • Yukari Takahashi
 • Mio Takahashi
 • Sanae Sasaki

Graduate Students

D4

 • Masaya Yokoyama, MD
 • Mikiko Okano, MD
 • Hiroyuki Yagyu, MD

D3

 • Kota Kokubo, MS
 • Tatsuya Kaneko, MD

D2

 • Hironobu Kobayashi, MD
 • Ken Nagahata, MD

D1

 • Yukihiro Endo, MS
 • Yangsong Wang, MS
 • Masahiro Nemoto, MD
 • Miki Onoue, MD

M2

 • Yoshiaki Itaba, BS